Controller warranty

I triggered the accessory warranty, and bought the xbox two weeks later, then it is under the 3 month warranty of the controller, and appears as no registered service, as if my control was not under

service, as if my controller was not under the warranty. What i do?

Sorry to hear it.  If your controller is less than 3 months old and you are having trouble setting up a repair then please contact support for more assistance.  https://support.xbox.com/contact-us

Hade du nytta av det här svaret?

Detta hjälpte tyvärr inte.

Bra! Tack för din feedback.

Hur nöjd är du med detta svar?

Tack för din feedback, detta hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Hur nöjd är du med detta svar?

Tack för din feedback.

 
 

Frågeinformation


Senast uppdaterad augusti 11, 2019 Visningar 43 Gäller för: