Jag vill boka min gratis uppgradering till Windows 10 men ser ingen ikon på aktivitetsfältet

Jag gick in på  www.windows.com/windows10upgrade för att boka min gratis uppgradering till Windows 10. Enligt instruktionerna så ska jag klicka på en liten Windowsikon på högra delen av aktivitetsfältet.  Jag ser dock ingen sådan ikon, hur gör jag då?

Svar
Svar

Uppdaterad information (2/6/15) med ett förbättrat script och instruktioner, samt fler felsökningsalternativ om scriptet misslyckas.

Uppdaterad information (11/6/15) Ändrade ett av felsökningsalternativen så att det fungerar för alla språk.

Om du inte ser "Get Windows 10" appen (den lilla Windowsikonen i aktivitetsfältet) så kan detta bero på:

 1. Din enhet är inte up-to-date med Windows 7 SP1 eller Windows 8.1 Update
 2. WIndows Update är avstängd eller inte inställd på att automatiskt ladda hem uppdateringar.
 3. Du har blockerat eller avinstallerat nödvändiga Windows Update funktioner
 4. Din enhet använder inte en äkta Windowsversion.
 5. Din enhet kör Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise, eller Windows RT/RT 8.1,
  vilka är exkluderade i denna bokning
 6. Din enhet är kopplad och styrs genom skola eller företagsnätverk (hör med IT-ansvarige)
 7. Datorer som vi anser inte kan köra Windows 10 kommer inte att se Get Windows 10 appen före den 29 Juli. Efter detta datum så kommer vi att aktivera ikonen. Detta för att du enkelt ska kunna kontrollera om datorn är kompatibel eller inte.

Om du kör Windows Update och installerar alla tillgängliga uppdateringar så kan du lösa de tre första problemen i listan.

Om du inte tror att dessa 7 steg gäller din dator och du fortfarande inte kan se ikonen så kan du prova att köra denna lösning som kommer att kontrollera om din dator klarar de krav som Windows 10 ställer.

 • Öppna anteckningar.
 • Kopiera följande text och klistra in den i anteckningar
 

REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\UpgradeExperienceIndicators" /v UpgEx | findstr UpgEx

if "%errorlevel%" == "0" GOTO RunGWX

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Appraiser" /v UtcOnetimeSend /t REG_DWORD /d 1 /f

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"

:CompatCheckRunning

schtasks /query /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser"

Powershell -Command "Get-ScheduledTask -TaskName 'Microsoft Compatibility Appraiser' -TaskPath '\Microsoft\Windows\Application Experience\'" | Find "Ready"

if NOT "%errorlevel%" == "0" ping localhost >nul &goto :CompatCheckRunning

:RunGWX

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig"

 • Klicka på arkiv och välj spara som
 • I filnamnsfältet, skriv in ReserveWin10.cmd
 • Under filformat, välj Alla filformat (*.*)
 • Välj mappen du vill spara filen till (till exempel C:\temp)
 • Öppna en kommandotolk som admin. Skriv in kommandotolken på startskärmen eller under sökfunktionen och högerklicka på resultatet. Välj att köra som administratör.
 • Kör filen som du nyss sparade.  Om du följde exemplet ovan, skriv in C:\Temp\ReserveWin10.cmd

The Microsoft Compatibility Appraiser kan ta upp till 10 – 30 minutes att köra, scriptet kommer kontinuerligt att skicka status medan det körs. 

Om scriptet fallerar i en oändlig loop, då har du inte de Windowsuppdateringar som behövs. Förutom att Service Pack 1 på Windows samt eller Windows 8.1 Update, så behöver dessa vara installerade:

Windows 7 SP1:

KB3035583

KB2952664

Windows 8.1 Update:

KB3035583

KB2976978

Du kan manuellt kontrollera om du har dessa uppdateringar genom att skriva detta kommando i en upphöjd kommandotolk (som admin) 

dism /online /get-packages | findstr 3035583    

(Byt ut KB-numret emot den uppdatering du söker efter ovan)  Om du har uppdateringen redan installerad så kan du köra detta kommando för att kontrollera identiteten:

Windows 8.1 bör de detta:

C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583

Package Identity : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29

 
Om du fick svar på dina frågor, markera gärna i tråden att ärendet är löst.

1 person hjälptes av det här svaret

·

Löste det här ditt problem?

Detta hjälpte tyvärr inte.

Fint! Tack för att du markerat detta som svar.

Hur nöjd är du med detta svar?

Tack för din feedback, detta hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Hur nöjd är du med detta svar?

Tack för din feedback.

Svar
Svar

Nu har appen dykt upp i aktivitetsfältet på min laptop!

Jag avinstallerade  två uppdateringar (KB3035583 & KB2952664) och installerade dem igen via Windows Update. Sedan sökte jag efter nya uppdateringar och där var tre stycken. Vet inte vilket det var som gjorde tricket men nu har jag den i alla fall.

1 person hjälptes av det här svaret

·

Löste det här ditt problem?

Detta hjälpte tyvärr inte.

Fint! Tack för att du markerat detta som svar.

Hur nöjd är du med detta svar?

Tack för din feedback, detta hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Hur nöjd är du med detta svar?

Tack för din feedback.

 
 

Frågeinformation


Senast uppdaterad december 31, 2019 Visningar 13 535 Gäller för: