online pass nhl 12 - help

caute potreboval by som radu...v NHL 12 mi vždy vypisuje, že mám chybu v systéme a neviem hrať online z nikým...čo mám robiť?

píše tam toto:

Online vstupenka je bud poškodená alebo sa ju nepodarila nájsť na mojej konzole. Keď chcem prístup k Online funkciám, mám si stiahnuť online vstupenku.

A ja keď dám, že stiahnuť tak mi vypíše, že pri overení vašej online vstupenke došlo ku chybe.

Čo mám robiť???

Už to hladám všade kde sa len dá, ale nevime na to prísť :((( prosím o veľkú pomoc, radu!!! 

 

[translation- 

CAUT needed I would advice ... always me I get an error that I have 12 NHL bug and I can't play online from anyone ... What do I do?
He writes there is this:
Online ticket is either corrupted or has it failed to find on my console. When I want to access to Online features, I can download online pass.
And I when I give the download so I write that in your online ticket validation error has occurred.
What do I do?!?!?
It's hladám all over the place where possible, but nevime to figure it out: (((about the great help, advice please!!!]
 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 5 Applies to:

HI romcooo

takže hovoríte, že on-line priechod nefunguje alebo pop-up hovorí, že je to zle?

Len sa uistite, že priechod je kladený na xbox správne skontrolujte, či nie sú k dispozícii žiadne chyby, ktoré ste možno urobili v kóde.

Ak preukaz nie je z vašej krajiny alebo v oblasti, ktorú by si kúpiť priepustku z trhu.

Dúfam, že to pomôže,

od

Kieran

[translation-

HI romcooo
so you're saying that online pass does not work or a pop up saying that it's wrong?
Just make sure that the passage is put on the xbox correct check to see if there are any errors that you may have made in the code.
If the license is not from your country or area you would have to buy a pass out of the market.
I hope this helps,
from
Kieran]

 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

kde to mám na xboxe skontrolovať? ja ten kód neviem  2krát zadať, len mi vypíše, že stiahnutie online vstupenky  to je 1. možnosť a 2. nie ďakujem nechcem online vstupenku. Ale keď dá 2. tak potom sa neviem zase prihlásiť na internet.

Ten online pass je z inej krabice ako tú čo mám doma... ale je nepoužitý.

Ako si môžem kúpiť priespustku z trhu? a kde ju potom zadám? kde to mám hladať?

[ translation -

where do I check the xboxe? I don't know, just give me the code or enter the lists that download online tickets it is 1. option and 2. No thank you I don't want a ticket online. But when he gives 2. so then I don't know again log on to the internet.
The online pass is from a different box than the what I have at home ... but it is not used.
How can I buy priespustku from the market? and where do I enter it? where do I search?]

 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Hi there!  So you bought that online pass on another console?  If this is true, then you will need to re-download that pass through your download history.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.