nokia lumia800

след абдеита на телефона ми отказа камерата как да варна старата версия на windolsa

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 35 Applies to: