Απογοήτευση!

Είμαι πολύ απογοητευμένος που δεν μου απάντησε κανεις πριν!

 

Δηλαδή οι Έλληνες δεν θα έχουμε πλεον φόρουμ;

Οι άλλοι Ελληνες που είστε;;;;;;;;;;Γιατι δεν μιλάτε;;;;Πάρτε θέση να πάρει!

Απαντήστε μου κάποιος! Αγγλικά δεν πρόκειτε να γράψω γιατι πρέπει να υπάρχουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ φόρουμ! Πως το λέτε; GREEK FORUMS!

 

Δηλαδή νησάφι πια ρε παιδιά! Ως εδω!

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 0 Applies to:

ΓΑ - ΜΑ - ΤΑ

ο τόνος στο γα

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Είναι η Ελλάδα μια χώρα επίσημα υποστηρίζεται από LIVE

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Is this it?.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.