Xbox Live Parties,Games Etc

I can log into xbox live,see my friends and all the live stuff,i can send them messages but i cannot chat with them nor can i play any games online i can only log in to live and send messages to friends and download games but not play iny games or chat with anyone,

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 0 Applies to:

Make sure you have a gold membership, it could be as simple as that, or try enabling UPnP on your router.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Tack väldigt mycket det verkade fungera.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Vi provar så här istället. Kan du tilldela din Xbox en statisk IP adress. Logga in på din router och konfigurera Port Forwarding med hjälp av din Xbox statiska IP adress. Följande portar ska vara öppna för Xbox LIVE:

  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP and TCP)
  • Port 53 (UDP and TCP)
  • Port 80 (TCP)

Du måste stänga av UPnP när du öppnar upp portar manuellt. Glöm inte spara dem ändringar du gör på routern.

Om detta inte fungerar tar vi det ett steg längre. 

 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Ja det är telia som jag har hur som helst fungerade det inte att koppla ethernet kabeln till modemet antingen så hände det ingenting eller så kunde man inte gå ut på internet alls

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Kan du prova att ansluta din Xbox direkt till ditt modem istället för via routen. Gör så här:

Koppla ur ditt modem och vänta några minuter. Anslut modemet och vänta till de att den har anslutit till WAN korrekt. Anslut din Xbox till modemet. Gå in i nätverksinställningar på din Xbox och återställ dessa. Pröva att testa din xbox nätverksanslutning.

Har du Telia som internetleverantör?

Berätta hur det går. 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Jag både uppdaterade min firmware till den senaste versionen och aktiverade upnp men det fungerar inte ändå.Det kanske kan ha något att göra med att jag har en gammal router

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Kan du börja med att kontrollera om UPnP är aktiv. Logga in på din router och aktivera/enable UPnP.

Kontrollera om din router använder den senaste inbyggda programvaran (firmware). Uppdatera om du hittar en nyare version än den du för tillfället använder.

Berätta hur det går. 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

1.Sweden

2.Zyxel p-660h-d1

3.Zyxel P-320W

4.I have Wired

5.

Upnp-don't know

Nat-No

ISP-Zyxel

Network test:the test didn't have any problems but this came up when i pressed y

W:0000- 000B

X:0000- F001

Y:20A8-48E0

Z:0000-0000

ID:FFFF-FFFF

L:0015-10F0

Q:8007-0435

T:Wired

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Hey there FellowEse!
What happens when you try to play a games online or chat with your friends? Do you get an error code? 

Have you tried turning off your modem and router for a couple of minutes?

On your router, could you make sure that you have UPnP (Universal Plug and Play) turned on.

Appreciate if you could answer some questions that are useful for us. Please read: START HERE! And post back in full detail (the bits that are in bold)

Thanks! 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.