Xbox + FB = ???

Jag älskar spelet Wordament på mina androidenheter, men jag kan sällan logga in på Xbox för att spela på min användare. Därför undrar jag om det går att koppla ihop eller föra över sin profil på Xbox till Facebook...?? Någon som vet om det går, och hur man gör?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 2 Applies to: