Varför måste man skriva in sin info vid användandet av guld kod.

Varför måste jag skriva in var jag bor och annan info när jag har köpt 3 mån guld kod i affären ?

Jag vill inte skriva in det,, jag vill bara bli guld så jag kan spela..

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 1 Applies to: