usunięcie gry z xboxa

mam pytanie jak mam usunąć achievementy gry ktorej savy wyrzuciłem?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 2 Applies to:

Achievementów z profilu nie da sie usunąć. Savy nie mają nic do rzeczy.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

dokładnie, usunąć z profilu możesz jedynie grę, w której nie zdobyłeś żadnych achievementó

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.