System link werkt bij een spel wel ander niet

Bij het koppelen met mijn buur via een router van 2 consoles werkt SNIPER ghost warrior wel, maar bij rainbowsix VEGAS kan de host niet kiezen om zijn eigen aangemakte spel te joinen (keuze RADY) en ziet die wel de ander die zijn missie gejoind heeft. Dus visa-versa zie je de ander wel, maar start de missie niet op omdat er maar 1 van de 2 spelers klaar is. Er wordt dus gewacht op de 2de speler (de host), maar die kan niet verder doordat er geen keuze mogelijk is. Dus hoe kan de Host zijn eigen spel binnenkomen, hij staat ook niet in het deelnemersveld met zijn gegevens, alleen de ander die gejoind is!

 bedankt voor je tijd. Jur

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 1 Applies to:

Als je buur op de hoogte is dat jij hun internet gebruikt moet je aan em vragen of de poorten in de modem open kunnen. Zo niet dan ben je bezig met een strafbaar feit en kan, mag en ga ik hier geen ondersteuning voor geven.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.