Svenskt XBOX och LIVE till Norge!

Läste i supporten att man kan migrera sitt XBOX LIVE konto till andra länder.

Nu är det så att jag har flyttat till Norge och tagit med mig mitt kära XBOX, men jag får det inte att funka.

LIVE är köpt i Sverige, räcker det att man köper "Norskt" Live, eller måste man göra något annat för att kunna ha kvar sitt användarnamn och stats?

Eller handlar det om olika regioner så att en åtgärd ej går att utföra?

//Reggae

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 4 Applies to:

Om du har Gold kvar, pröva "Recover Gametag"

Om din Gold tid har tagit *** kan det vara värt att prova en norsk Gold, men ta då det minsta du kan hitta.

Om du är riktigt osäker, ring supporten de borde veta.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.