rywalizacja w grach

Witam, czy jest mozliwa bezpośrednia rywalizacja w Kinect Adventures? A czy w Kinect Sports aby grać 3 domownikami potrzebny jest LIve Gold?

 

Pozdrawiam

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 0 Applies to:

na pierwszy pytanie tak, na drugie nie

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.