profil xbox live gold

Mam profil na którym miałem wykupione konto gold, zarejestrowałem się na stronie orygin wpisałem passport z fify 13. Teraz chce sobie założyć nowy profil i czy będzie działać fifa 13 online na nowym profilu??

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 5 Applies to:

Tylko jeśli nowy profil będzie skojarzony z kontem Microsoft, na które zarejestrowałeś się na Orygin...

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Jeśli założysz nowe konto, to nie będziesz miał na nim Gold. Przysługuje ono tylko na 1 konto  twoim przypadku Gold będziesz miał tylko na poprzednim (tam gdzie kupiłeś członkostwo)

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.