Problem med online spel.

Online spelande har inte fungerat på 3 dagar. Xbox supporten har lagt in ett felmeddelande om att det är begränsad åtkomst till online spelen.

Vad är problemet? Är felet hos xbox eller hos användaren? Kan det ta lång tid? Får man sitt goldmedlemskap förlängt med dessa dagar?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 2 Applies to: