Pinnacle 510-usb

Jag undrar hur man gör för att spela in pal 60 med färg med Pinnacle 510-usb. Har pinnacle studio 14

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 0 Applies to:

Jag hade samma problem och laddade ner AMCap som finns att hämta gratis online.

Ha igång det samtidigt som pinnacle studio 14, klicka på video inställningar (på AMCap) och ändra till Secam-B

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.