pc naar xbox probleem

ik heb windows 8 en xbox smart glas maar heb ik een controler hebe een xbox hebe of alebei

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 3 Applies to:

ik heb windows 8 en xbox smart glas maar heb ik een controler nodig of een xbox of allebei

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Je hebt uiteraard een xbox 360 nodig om smartglass te kunnen gebruiken, een controller zit er standaard bij dus die heb je ook maar noraal heb je geen controller nodig. Je moet je xbox opzetten en dan met smartglass conectie maken

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.