pause live gold

min xbox er sendt inn på reprasjon men jeg lurer på hvordan jeg kan få stoppet xbox live gold midlertidig så det går måneder jeg har betalt live for som jeg ikke får brukt det?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 5 Applies to:

Du må enten ringe eller "fjerne" kortet som er den nye oppgraderingen nå. de er noe sleipe griser de der microsoft som behandler kundene sine så dårlig

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Ja,helt ræva spør du meg!

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Facebook.com/360DF
Twitter @360DF

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.