nedá sa pripojiť xbox live online

prečo sa mi nedá pripojiť moje id pre službu live na xboxe 

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 1 Applies to:

Hello

Find solutions to problems when you can’t connect to Xbox LIVE.
--
Nájsť riešenie problémov, keď sa nemôžete pripojiť k službe Xbox LIVE.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.