midlertidig tjenesteavbrudd?

Hva gjør jeg med dette? Jeg klarer ikke å fikse det. 

 

Question Info


Last updated February 7, 2019 Views 6 Applies to:

Hva prøver du å gjøre når du får denne feilmeldingen?

 

For å sjekke om det er noe feil eller midlertidig nedetid på sentrale Xbox LIVE tjenester kan du gå til denne siden: http://support.xbox.com/nb-no/Pages/xbox-live/xbox-live-status.aspx

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.