media player fra min bæbare til min xbox igemmen en router,det skulle da ikke væ så svært men det er det for mig.....har du/i forslag så send dem til *** Email address is removed for privacy ***

oh *** jeg skrev det hele i toppen,men hjæp mig jeg her 150 cder på pcen og vil gerne **** dem over xboxen.c.

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 1 Applies to:

Hvilke styrersystem bruger du på den bærbarer og har du tilladt xbox'en og computeren de rigtige rettigheder. Har du Windows 8? Jeg har masse af forslag men jeg vil heller skrive dem her så flere får gavn af dem;-)

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.