Mail

När man skall ladda hem spel tex, så ska man ange mail och lösenord( Microsoft konto) nu har det blivit så att min mail börjar med storbokstav ( som det inte ska göra) hur ändrar jag detta på Xbox konsolen ???
 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 2 Applies to:

Stora bokstäver ändrar du lättast till genom att trycka ner Left stick, eller caps symbolen i det virtuella tangentbordet.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.