Låser sig....

Är det vanligt att xboxet låser sig när den laddar??? Den låser sig på Black ops. det är två kartor Jungel och Hanoi... har rensat minnet men ingen skillnad .... är det fel på skivan????

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 5 Applies to:

Har du provat att instalera spelet ?

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.