Kopplas bort från Xbox Live gång på gång

Under våren, sedan april, kopplats ofta kopplats bort från Xbox Live. Det är fel att skriva daglige men det är inte långt därifrån. När nerkoppling sker, händer det ofta samma dag. Mitt internet fungerar bra. Har fiber och all kommunikation sker över IP som telefon, TV och Internet. Lyssnar på Internatradio dygnet runt utan problem. Alltså mitt Internet fungerar, det är kopplingen till Xbox Live som fallerar.

Jag betalar Xbox för uppkopplingen, jag betalar för att spela olika spel. Nerkopplingen gör att jag förlorar de spel jag har startat och jag måste betala speltillverkaren för att fortsätta när jag förlorat. Är det någon som lyckats få ersättning eller kompensation för alla nerkopplingar?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 3 Applies to:

Tjena Jeppei!

Har du fortfarande problem med anslutning till Xbox Live? I så fall kan jag försöka hjälpa dig en bit på traven.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.