Kommer inte ihåg 4-siffrig kod eller säkerhetsfråga

Hur kan man ändra säkerhetsfrågan - vi kommer int eihåg det svar vi angett?

 

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 0 Applies to:

Hej!

Är det din pass code som du har glömt lösenordet för?

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.