Kan inte köpa xbox lie guld?!

@@@å det Har Varit såHär nu i typ en månad, @@@å när ja ska köpa (både på datan OCH på xboxet) guld så står det bara att den typ inte kan ansluta till xbox liVe marketplaCe... :( nån som ar samma problem??

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 7 Applies to:

det ska stå a.s.s.å :P

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Det finns en mängd olika förklaringar till varför,

Din Ålder är för låg.

Ditt kreditkort är inte giltigt för köp via Marketplace.

Använder fel Browser, vet att Mozilla har problem med hela Xbox sidan.

Fel på ditt nät.

Lite mer info än bara kan inte ansluta, hade hjälpt att vara lite mer precis.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.