hjälp !!

Har Xbox live gold , men kan inte spela online , skicka o tar emot meddelande!! Vad ska jag göra?
 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 2 Applies to:

Om du precis har aktiverat ditt guld-medlemskap, försök att synka informationen från LIVE servrarna genom att använda verktyget Test Xbox LIVE Connection. Så här gör du:

  1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen, gå till Settings och välj sedan System Settings.
  2. Välj Network Settings (Nätverksinställningar).
  3. Välj Wired Network eller namnet på ditt trådlösa nätverk (om du ombeds göra det).
  4. Välj Test Xbox LIVE Connection.

Den här funktionen brukar ofta lösa problem som har att göra med synkronisering av information mellan din konsol och Xbox LIVE. Om problemet kvarstår, pröva att ladda ned din Xbox LIVE profil.

Tryck på X för att logga ut från din profil.

  1. Tryck på Xbox Guide-knappen på handkontrollen (stor X-knapp i mitten av handkontrollen).
  2. Välj Download Profile (Ladda ned profil).
  3. Ange det Microsoft-konto som hör till din Xbox LIVE-gamertag.
  4. Ange lösenordet för ditt Microsoft-konto.

Posta tillbaka och berätta hur det går.
 

 

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.