Halo Reach (User content not permitted)

Tja, när jag försöker ladda upp mina egna Forge-banor och dylikt så går det inte, det står "User content not permitted". Någon som vet hur jag löser detta?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 9 Applies to:

Nvm, problemet är löst.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Hur fixa du det? Har samma problem, även med andra spel där jag inte kan komma åt user created content för att mina family settings inte tillåter det fast jag aldrig har haft family settings på ens

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.