gdzie umieścić zapytanie o swoje konto ?

dając zapytanie w jezyku polskim o konto (powod bana) na forum technicznym - 14 - nie dostaje odpowiedzi.

Gdzie mogę umieścić takie zapytanie ?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 5 Applies to:

Raczej tylko tu. Bo chyba tylko tam się tym zajmują.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.