Ea servers

Varför kommer jag inte åt EA servers 9ggr av 10. spelar mycket och det har slutat fungera senaste veckan...

Why can´t i connect to the EA serwers. 9 times of 10 i can´t connect and it sucks. Can somebody help me please. Started a week ago 

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 4 Applies to:

samma för mig. Varför betala för nåt som inte fungerar?

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Skulle rekommendera dig att kontakta EA angående detta då ansvaret ligger hos de. Och det är tyvärr långt ifrån första gången man stöter på folk som har/haft bekymmer med EA och deras servrar.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Faal San har helt rätt, det är ett EA problem och inte Xbox problem.

Tittar man på senaste spelet så är det Fifa 11 och det är inte Priotet 1 längre eftersom Fifa 12 precis har släppts.

Det kan också vara en anledning till varför det är svårt att nå EA-servrar just nu.

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.