EA server problem

Är det någon som vet hur man får bort/ändrar åldern för EA spel..står att spelet ansluter till EA serven och sen står det att tyvärr du är för ung för online tjänster eller dyl..föräldrar spärren är ju borta....

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 7 Applies to:

Det går inte att ändra åldern på ditt konto är det så att det säger att du är för ung så är ditt Xbox kontos ålder under 16. EA kräver att alla konton ska vara 16 år för att komma åt deras servrar. Tyvärr :(

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.

Varför tyvärr? Det är ju en helt fantastisk åtgärd. =)

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.