Dashboard - PL/ENG

Witam,

Menu konsoli w polowie mam po polsku a w polowie po angielsku, co mam zrobic?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 0 Applies to:

Pewnie masz konto angielskie/amerykańskie i ustawiony region polski.

Nic nie zrobisz.

Jeżeli grasz na koncie UK/US to możesz się cieszyć, że w zamian za półjęzyk masz dużą liczbę rzeczy niedostępnych dla krajów trzeciego świata takich jak nasz...

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.