Bannet fra xbl?

Jeg har blitt henvist hit av xbox kundestøtte på tlf.

Ble anmodet om å spørre her om jeg er blitt bannet fra XBL?

Så, er gamertagen min bannet fra xbl? 

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 4 Applies to: