bład połaczenia z xbox live 80151911

nie mogę zalogowac się do usługi xbox live, pojawia się komunikat o blędzie 80151 911, restarty porobione, konfiguracja sieci, przywracanie ustawień fabrycznych i nic. Proszę o pomoc

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 6 Applies to:

Sprawdź czy w Twojej sieci MTU jest większe niż 1364. Optymalna wartość dla Xbox Live to około 1500. Jeśli nie możesz tego skonfigurować w swoim routerze, skontaktuj się z dostawcą internetu i spytaj o MTU (Maximum Transmission Unit).

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.