Användning av gammal hårddisk till den nya Xbox Slim modellen.

Någon som vet om man på något sätt kan koppla eller liknande sin gamla hårddisk som inte passar till den nya Slim modellen, utan att använda en överföringssladd då hårddisken på mitt nya Xbox bara är på 4gb?

 

Question Info


Last updated July 4, 2018 Views 2 Applies to:

Did this solve your problem?

Sorry this didn't help.

Great! Thanks for marking this as the answer.

How satisfied are you with this reply?

Thanks for your feedback, it helps us improve the site.

How satisfied are you with this response?

Thanks for your feedback.